T I L L B Y G G N A D  V I L L A

Skanör, Skåne


Skanörsvilla berikad med tillbyggnad för umgänge.

Byggherre: Privat. Färdigställt: 2005.
Fotograf: Peter Carlson.