P U C K  J A N S L E R

Arkitekt SAR/MSA, VD
mobilnr: 070 813 80 26
puck.jansler@aaa.se
Utbildning: Arkitektexamen,
Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn
Examensår: 2008
Partner år: 2015

P I A  Ö N N E V A L L

Arkitekt SAR/MSA
mobilnr: 076 813 80 54
pia.onnevall@aaa.se 
Utbildning: Arkitektexamen,
Lunds Tekniska Högskola
Examensår: 2002
I företaget: 2003 →

P A U L A  H A N S S O N

Arkitekt SAR/MSA
mobilnr: 076 813 80 64
paula.hansson@aaa.se
Utbildning: Arkitektexamen,
Lunds Tekniska Högskola
Examensår: 2004
I företaget: 2005 →

A N J A  B R A N D T

Arkitekt SAR/MSA
mobilnr: 072 450 80 26
anja.brandt@aaa.se
Utbildning: Arkitektexamen,
Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn
Examensår: 2008
I företaget: 2009 - 2013, 2017 →

C O R N E L I A  Å K E R L U N D

Arkitekt MSA
mobilnr: 072 121 38 08
cornelia.akerlund@aaa.se
Utbildning: Arkitektexamen,
Lunds Tekniska Högskola
Examensår: 2016
I företaget: 2022 →

C A R S T E N  A N D E R S S O N

Arkitekt SAR/MSA, senior rådgivare
mobilnr: 070 813 80 27
carsten.andersson@aaa.se
Utbildning: Arkitektexamen,
Lunds Tekniska Högskola
Examensår: 1973
Grundare år: 1977