OM OSS

Vår historia startar i Malmö 1977 och vi är fortfarande det mindre, personliga kontoret med det stora engagemanget för våra kunder.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG I SAMARBETE MED OSS?

Först och främst får du en personlig relation med oss där vi sätter en ära i att vara lättillgängliga för dig. Kärnan i verksamheten är ett trimmat medarbetarteam, som arbetat länge tillsammans. Det borgar för kontinuitet i verksamheten och en väluppbyggd kunskaps- och erfarenhetsbank både vad avser idé och koncept som byggteknik och projektering. Du får en part som kan ta ansvar för hela genomförandeprocessen från idé till färdigt projekt. Vi hyllar en god, kreativ och verklighetsförankrad arkitektur där vi genomför ditt projekt utifrån dina önskemål och din ekonomi. Inget projekt är för litet och få är för stora.

HUR GENOMFÖR VI DITT PROJEKT?

Vi arbetar i team där allas samlade erfarenhet och kompetens bidrar till ett kvalitativt slutresultat. Projektering genomför vi i 3D och BIM-anpassar efter behov. Vi strävar efter att ständigt ligga i framkant när det gäller digital projekteringsmetodik och vi erbjuder dig att följa utvecklingen av ditt projekt i din mobila läsplatta eller smartphone för att slutligen övergå till att bli ett renodlat byggplatshjälpmedel för entreprenören under produktionsfasen.

MAGNUS DULKE - TIDIGARE VD, GRAPHISOFT SVERIGE:

Vi på Graphisoft Sverige har sedan många år ett väletablerat samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB. Carsten och hans kollegor var tidigt ute med ARCHICAD och därmed ett av de första kontoren i Sverige som började med vad som idag kallas BIM. Idag har kontoret ökat på sin kunskap inom BIM och öppna format och står väl rustade med de fördelar detta ger för beställare och andra aktörer i BIM-processen.

VÅRA KUNDER I URVAL

Peab

Granitor (Midroc) 
Veidekke
HSB Skåne
HSB Projektpartner
Wästbygg
Roth Fastigheter
Afa Fastigheter

VILKA ÄR VÅRA KOMPETENSER?

Vi kan erbjuda dig hjälp med allt från utredningar, analyser och idéskisser till färdiga bygghandlingar. Men också produktutveckling och andra uppdrag utanför renodlad byggnadsarkitektur och husprojektering.

Vi säkerställer en strukturerad arbetsprocess genom kvalitetsledningssystem och egenkontroller. Förutom arkitektexamina från Lunds Teknisk Högskola respektive Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn har medarbetarna genomgått Sveriges arkitekters Professionaliseringsprogram. Vi har blivit prisbelönta flera gånger om.