S K Å N E L Ä N G A N

Falsterbo, Skåne


Prisbelönad nybyggnad av villa i traditionell Falsterbo-stil.


Byggherre: Privat. Färdigställt: 1986.
Fotograf: Lars Larsson.