K V .  V I K H E M
Vintrie, Malmö


Enfamiljshus i två basformer – ByHuset och ByLängan – kompletterade med tillvalsmoduler för flexibel anpassning till hushållsstorlek och ekonomi.

Totalt 24 hus i kulörrik, småskalig bymiljö. 

Byggherre / Byggnadsentreprenör: Mjöbäcks Entreprenad AB. Färdigställt: 2001.
Fotograf: Ulla Bärg.