B E B Y G G E L S E P L A N
K V .  V I K H E M
Vintrie, Malmö


Småskaligt, tätt och intimt är tjugosex enfamiljshus placerade kring en gemensam bygata.


Byggherre / Byggnadsentreprenör: Mjöbäcks Entreprenad AB. Färdigställt: 2001.