U T R E D N I N G S U P P D R A G
F L E R B O S T A D S -
B E B Y G G E L S E
Tygelsjö, Malmö


Utredningsuppdrag med förstudie avseende småskalig flerfamiljshusbebyggelse vid hästgård i Tygelsjö.


Uppdragsgivare: Roth Fastigheter AB. Uppdragsår: 2010.