K V .  T O R
Hyllie, Malmö


Detaljplanen för den nya stadsdelen Hyllie har utformats i samråd med byggherrarna och deras arkitekter. I detta arbete har vi i projektgruppen Samsyn Hyllie representerat Peab för kvarteret Tor. 
I kvarterets östra och södra del har Peab uppfört bostadshus för 48 st hyresrätter samt en förskola för Malmö stad. Bostadshuset karaktäriseras av en småskalighet med olika fasadkaraktärer och blir med sina mustiga kulörer en färgglad fond både mot gata och mot den gröna gården.

Byggherre / byggentreprenör: Peab. Färdigställt: 2018.