T I L L B Y G G N A D
V I L LA  S K A B E R S J Ö

Svedala


Komplettering med uterum och entrébyggnad till skånehus.

Byggherre: Privat. Färdigställt: 2008.