H Ä S T S P O R T -
A N L Ä G G N I N G
Vellinge, Skåne


Komplettering av hästsportanläggning med stall, ridhus, skrittmaskin och paddock.


Byggherre: Privat. Färdigställt: 2017.