N Y T T  K L U B B H U S
R Ö N N E B ÄC K S
G O L F K L U B B
Malmö


Utredningsuppdrag och förstudie avseende nya anläggningsbyggnader samt golfnära boende.


Byggherre: Hintons Golf. Uppdragsår: 2009.