M A R K A N V I S N I N G S -
T Ä V L I N G

L Ö D D E  F O L KE T S  P A R K
Löddeköpinge, Kävlinge Kommun


Markanvisningstävling för uppförande av bostäder och ny utveckling av parkmiljön i Lödde Folkets park. 

I samarbete med KAMOMA Landskap AB.


Uppdragsgivare: Riksbyggen. Uppdragsår: 2020.