O M   O C H  T I L L B Y G G N A D
V  I L L A  K U R L A N D

Trelleborg


Förslag avseende till- och ombyggnad av gammalt byhus vid havet i Trelleborg. Ursprungshuset kompletteras med två byggnadskroppar som skapar en kringbyggd, vindskyddad gårdsplan.

Uppdragsgivare: Privat. Uppdragsår: 2009.