K V .  H Y T T E N
Västra Hamnen, Malmö


En addition till Malmös Bo 01-område och som inom sig rymmer varierade bostadskaraktärer – antingen präglade av västerbalkonger eller svävande över kanalgatan eller som små enfamiljsflyglar. Projektet består av ca 20 st bostadsrätter.

Byggherre: Mjöbäcks Entreprenad AB. Färdigställt: 2005.
Fotograf: Ulla Bärg.