M A R K A N V I S N I N G S -
T Ä V L I N G

K V .  H U S M A N N E N
Vintrie, Malmö


Masterplan för radhusområde med inslag av fyrfamiljshus präglad av små entréträdgårdar mot gata samt gemensamma trädgårdsgångar mellan tomterna på trädgårdssidan.


Byggherre: Hemgården Byggnads AB. Färdigställt: 2011.