K V  H U S M A N N E N
Vintrie, Malmö


Radhus och fyrfamiljshus i utrycksfulla former som resulterar i avskärmade uteplatser och terrasser. Tak med traditionella skånska förtecken.
 

Byggherre: Hemgården Byggnads AB. Färdigställt: 2011.
Fotograf: Ulla Bärg.