T I L L B Y G G N A D
V I L L A  H A R T A S S E N

Lund


Förslag till komplettering med tillbyggnad i minimalistisk anda till 60-tals villa i Lund.

Byggherre: Privat.