F Ö R S K O L A
Västra Hamnen, Malmö


Utredningsuppdrag för Malmö stad i samarbete med Svenska Landskap avseende lokalisering, utformning och volymstudier för ny förskola som ersättning för befintlig paviljonglösning.


Uppdragsår: 2011.