N Y T T  B A D R U M  P R I V A T  V I L L A
Malmö


Komplettering med nytt tidstypiskt badrum i malmövilla från 1910-talet.


 Byggherre: Privat. Färdigställt: 2010.