K V .  K L O S T E R B A C K E N
B R F  N Ä T E T
Lund


Bostadsrättsföreningen Nätet, med sina fyra byggnadskroppar och totalt 80 lägenheter, utgör den andra etappen i vårt samarbete med HSB i området Arenaparken i Lund. Liksom tidigare etapp är projektet en del av en sammanhållande detaljplan, där den blågrå fasadkulören ut mot Stattenavägen sätter tonen för området.


De två byggnadskropparna mot Stattenavägen karaktäriseras av mönsterverkan i fasaden, individuella accentkulörer, välkomnande entréer samt formstarka burspråk. En expressivt vinklad gavel med delvis indragna balkonger möte upp där gatan viker av. Utvändiga räcken har utformats med omsorg för att leda boende och besökande till entréerna.


Mot gården byts fasadkulören till vitt och möter de prismatiskt formade parkhusen där fasaderna luckras upp med lätta inslag av skivor i olika nyanser av grönt respektive blått.


Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2021.
Byggentreprenör: Veidekke.
Fotograf: Alexander Olivera.