K V .  K L O S T E R B A C K E N
B R F  P O K A L E N
Lund


Bostadsrättsföreningen Pokalen, med sina två byggnadskroppar, utgör tillsammans med Bostadsrättsföreningen Medaljen den första etappen i vårt samarbete med HSB i området i Arenaparken i Lund. Sammanlagt består de två föreningarna av 98 lägenheter. Projektet är en del av en sammanhållande detaljplan, där den blågrå fasadkulören ut mot Stattenavägen sätter tonen för området.

Byggnaderna karaktäriseras av mönsterverkan i fasaden, individuella accentkulörer, bearbetade trapphus och entréer samt formstarka burspråk. Där ett av husen har ett centralt placerat, vinklat trapphus med hisnande ljusschakt, har det andra ett uppglasat trapphus som kröns av en gemensam "nyårsbalkong" med utsikt över Stadsparken.

Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2017.
Byggentreprenör: Peab.
Fotograf: Alexander Olivera.