K V .  K L O S T E R B A C K E N
H R  M Å L E T
H Y R E S R Ä T T E R
K O N T O R
T O R G P A V I L J O N G
Lund


HR Målet består av 49 hyresrätter med kontorsytor i bottenvåning samt en torgpaviljong och utgör den tredje etappen i vårt samarbete med HSB i området Arenaparken i Lund. Liksom de tidigare etapperna är projektet en del av en sammanhållande detaljplan, där den blågrå fasadkulören ut mot Stattenavägen sätter tonen för området.

De två bostadshusen, som omgärdar ett litet kvarterstorg, har var sin karaktär. Det ena prismatiskt format med en expressiv loftgång och accentkulör i krispigt vitt. Det andra med ett välkomnande vindfång och accentkulör i en varm kopparton. Betongfasaderna har utformats av formgjuten betong med individuell mönsterverkan.

Torgytan berikas av en torgpaviljong av trä. Paviljongen utgör både samlingslokal för de boende och lunchmatsal för kontorets medarbetare.

Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2021.
Byggentreprenör: Veidekke.
Fotograf: Alexander Olivera.