K V .  K R O N O L O T S E N
Limhamn Ön, Malmö


Objektet utgör det andra kvarteret på Öns norra del som bebyggts efter Cementa-epoken. Det består av ca 160 bostadsrättslägenheter, en restaurang och några kontorslokaler lokaliserade till två sammanhängande byggnadsvolymer - kajhusen längs hamnbassängen och husraden längs Sundholmsgatan - samt en mellanliggandre grön gårdsmiljö med ett från Öresund skyddat microklimat. Husen är krönta med attraktiva penthousevåningar.

Byggherre / Byggentreprenör: Sundprojekt AB. Färdigställt: 2007.
Fotografer: Lennart Schyberg, Ulla Bärg.