K O N T O R S O M B Y G G N A D
A R E N A  T R I A N G E L N 

Malmö


Befintliga butiks- och kontorslokaler i Triangelns köpcentrum i Malmö har genomgått en totalförvandling till att nu inrymma Vasakronans coworkingkoncept Arena samt deras eget nya Malmökontor. Vi har varit ansvarig byggnadsarkitekt i projektet och samarbetat med Kanozi arkitekter som tagit fram koncept och inredning.


Byggherre: Vasakronan. Byggentreprenör: Peab. Inredningsarkitekt: Kanozi arkitekter. Färdigställt: 2023.

Fotograf: Kanozi arkitekter.