K O N T O R  O C H
T O R G P A V I L J O N G
H S B  S K Å N E
Lund


Som en del i ett bostadskvarter vi utformat för HSB Skåne i Arenaparken i Lund finns detta kontor med tillhörande torgpaviljong. Uppdraget utöver att utforma byggnaderna har bestått i att inreda lokalerna till HSB Skåne.

Kontoret karaktäriseras av en behaglig, naturnära färgskala med inslag av trä och accentkulörer i blått. De textila golven är tillverkade av återvunna petflaskor och fiskenät som samlats ur havet. Receptionsdisken som välkomnar besökande har utformats med ribbverk av askträ och accenter i mässing.

Torgpaviljongen utgör matsal och samlingsplats för kontorets medarbetare och kan även nyttjas som festlokal för de boende i kvarteret. Torgpaviljongens inre, liksom dess utsida, präglas av trä. Synliga limträbalkar i taket, akustikplattor av träullit, industriparkett av ask samt karaktärsskapande belysning av trä ger tillsammans med det havregula köket en varm och inbjudande känsla.

Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2021.

Byggentreprenör: Veidekke.
Fotograf: Alexander Olivera.