K O N T O R
T O R G P A V I L J O N G 
H S B  S K Å N E
Lund


Som en del i ett bostadskvarter vi utformat för HSB Skåne i Arenastaden i Lund finns detta kontor med tillhörande torgpaviljong.

Uppdraget utöver att utforma byggnaderna har bestått i att inreda lokalerna till HSB Skåne.


Kontoret karaktäriseras av en behaglig, naturnära färgskala med inslag av trä och accentkulörer i blått. De textila golven är tillverkade av återvunna petflaskor och fiskenät som samlats ur havet. Receptionsdisken som välkomnar besökande har utformats med ribbverk av askträ och accenter av mässing.


Torgpaviljongen utgör matsal och samlingsplats för kontorets medarbetare och kan även nyttjas som festlokal för de boende i kvarteret. Torgpaviljongens inre, liksom dess utsida, präglas av trä. Synliga limträbalkar i taket, akustikplattor av träullit, industriparkett av ask samt karaktärsskapande belysning av trä ger tillsammans med det havregula köket en varm och inbjudande känsla.


Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2021.
Byggentreprenör: Veidekke.
Fotograf: Alexander Olivera.