E K O V E N T

Vellinge, Skåne


Fasadrenovering.

Byggherre: EkoVent AB. Färdigställt: 2015.