V I L L A  S M Y G E
Smygehamn, Skåne


Strandnära fritidshus vid Sveriges sydligaste spets där havet utgör ett markant inslag i rumsupplevelsen.

Byggherre: Privat. Färdigställt: 1984.
Fotograf: Ingrid Liljedahl.