V I L L A  S K O G S L A D A N
Landön, Skåne


Naturnära nybyggnation i skogsglänta. En representant för begreppet ”lodge”.

Byggherre: Privat. Färdigställt: 2015.
Fotograf: Ulla Bärg.