K O N T O R  O C H  L A G E R
T O P  F L I T E

Vellinge kommun


Kontor och lager för golfföretaget Top Flite (dåvarande Spalding).

Byggherre: Vellinge Exploatering AB. Färdigställt: 2000.
Fotograf: Åke E:son Lindman.