U T R E D N I N G S UP P D R A G
S M Å H U S B E B Y G G E L S E
Rönnebäcks golfklubb, Malmö


Förstudie avseende möjlig golfnära bostadsbebyggelse vid Rönnebäcks Golf Club.


Uppdragsgivare: Hintons Golf. Uppdragsår: 2009.