K V .  M Ö R N E R
Genarp, Lunds kommun


Framtagning av masterplan för ett mindre radhusområde samt utformning av radhusen med flexibla planer för 2 till 4 RoK.

Uppdragsgivare: Kristineberg Fastigheter AB.