K V .  K L O S T E R B A C K E N
B R F  M E D A L J E N
Lund


Bostadsrättsföreningen Medaljen, med sina två byggnadskroppar, utgör tillsammans med Bostadsrättsföreningen Pokalen den första etappen i vårt samarbete med HSB i området i Arenaparken i Lund. Sammanlagt består de två föreningarna av 98 lägenheter.


Byggnaderna karaktäriseras av sina prismatiska former och lätta fasader som skimrar i fyra nyanser av blått respektive grönt. Fönster är monterade i liv med skivfasaden som en del i fasadens mönsterverkan.


De genomgående trapphusen har fönsterpartier som följer samma mönstereffekt som fasaden.


Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2017.
Byggentreprenör: Peab.
Fotograf: Alexander Olivera.